So hàng làm thế nào lớp trưởng biết hàng dọc thẳng hay chưa? hãy áp dụng kiến thức vật lý đã học

Question

So hàng làm thế nào lớp trưởng biết hàng dọc thẳng hay chưa? hãy áp dụng kiến thức vật lý đã học

in progress 0
Camila 3 tuần 2021-11-24T09:42:50+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:43:54+00:00

  lớp trưởng nhìn bạn đứng trước sao cho lớp trưởng ko nhìn thấy bạn đứng thứ 2 thì lúc đó hàng dọc thẳng

  áp dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

  0
  2021-11-24T09:44:13+00:00

  Nếu như không thấy bạn thứ hai trở về sau thì đội trưởng có thể biết hàng đã thẳng vì ánh sáng chỉ truyền theo đường thẳng nên ánh sáng bạn đằng trước cũng truyền vào mắt ta theo đường thẳng.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )