số học sinh khối 6,7,8,9 lần lượt tỉ lệ với số 9.8.7,6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn khối 6 90 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối

Question

số học sinh khối 6,7,8,9 lần lượt tỉ lệ với số 9.8.7,6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn khối 6 90 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối

in progress 0
Gianna 1 tuần 2021-12-07T23:18:16+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:19:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

               

                                              

  0
  2021-12-07T23:20:11+00:00

  Gọi số học sinh khối 6,7,8,9 lần lượt là: a,b,c,d ( học sinh ) ( ĐK: a,b,c,d thuộc N*; a.b.c.d>0)

  Vì số học sinh khối 6,7,8,9 lần lượt tỉ lệ với: 9,8,7,6 => a/9 = b/6 = c/7 = d/6

  Mà số học sinh khối 9 ít hơn khối 6 là 90 học sinh => a-d=60

  Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, có:

  a/9 = b/8 = c/7 = d/6 = a-d/9-6 = 90/3 =30

  => a/9 = 30 -> 9.30 = 270

        b/8 = 30 -> 8.30 = 240

        c/7 = 30 -> 7.30 = 210

        d/6 = 30 -> 6.30 = 180

  Vậy, số học sinh khối 6,7,8,9 lần lượt là: 270;240;210;180

  Học tốt ^^!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )