Số học sinh nữ của lớp 6 chiếm 25% tổng số học sinh của lướp. Biết tổng số học sinh của lớp là 40. Tính số học sinh nữ và học sinh nam

Question

Số học sinh nữ của lớp 6 chiếm 25% tổng số học sinh của lướp. Biết tổng số học sinh của lớp là 40. Tính số học sinh nữ và học sinh nam

in progress 0
Adeline 50 phút 2021-09-08T23:14:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:15:09+00:00

  Đáp án:

  Học sinh nữ: $10$

  Học sinh nam: $30$

  Giải thích các bước giải:

  Số học sinh nữ là:

  $40. 25\% = 10$ (học sinh)

  Số học sinh nam là:

  $40 – 10 = 30$ (học sinh)

  0
  2021-09-08T23:15:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số học sinh nữ có là:

          `40.25 : 100 = 10 (học  sinh  nữ)`

  Số học sinh nam có là:

          `40 – 10 = 30 (học  sinh  nam)`

                       Đáp số: `10  học  sinh  nữ`

                                    `30  học  sinh  nam`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )