so hs khi xep thanh 3 hàng,4 hàng,7 hàng đều vừa đủ. biet so hs trong khoang tu 50 den 100. tinh so hs

Question

so hs khi xep thanh 3 hàng,4 hàng,7 hàng đều vừa đủ. biet so hs trong khoang tu 50 den 100. tinh so hs

in progress 0
Gianna 7 ngày 2021-12-07T22:19:44+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:21:02+00:00

  Gọi a là số hs

      a chia hêt cho 3

      a chia hết cho 4

      a chia hết cho 7

  => a € BC(3;4;7)

           50<a<100

    3=3

  4=2 ^2

  7= 7

        BCNN(3;4;7)= 2^2.3.7=84

  a€BC(3;4;7)=B(84)={0;84;168;…}

        Mà 50<a<100

  => a=84

    Vậy số hs là 84 hs

    

  @ara boss ris

  0
  2021-12-07T22:21:15+00:00

  Gọi số học sinh là `x` `(“50“<“x“<“100“)`

  Vì số học sinh khi xếp thành hàng `3`, hàng `4` , hàng `7` đều vừa đủ.

  ⇒$\begin{cases}x ⋮ 3\\x ⋮ 4\\x⋮ 7\end{cases}$

  `⇒` `x` `∈` `BC“(“3“;“4“;“7“)`

  Ta có:

  `3“=“3`

  `4“=“2²`

  `7“=“7`

  `⇒“BC“N“N“(“3“;“4“;“7“)“=“3“.“2²“.“7“=“84`

  `⇒` `x` `∈` `BC“(“3“;“4“;“7“)“=“B“(“84“)“=`{0 ; 84 ; 168 ; 252 ; ….}

  Mà `50“<“x“<“100`

  `⇒` `x“=“84`

   Vậy số học sinh là `84` em.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )