số hữu tỉ và số vô tỉ là gì,so sánh hai số đó

Question

số hữu tỉ và số vô tỉ là gì,so sánh hai số đó

in progress 0
Nevaeh 2 tháng 2021-07-27T08:41:49+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:42:49+00:00

  Tập hợp số hữu tỉ là tập hợp đếm được. Các số thực không phải là số hữu tỉ được gọi là các số vô tỉ. Tuy nhiên, tập hợp các số hữu tỷ không hoàn toàn đồng nhất với tập hợp các phân số p/q, vì mỗi số hữu tỷ có thể biểu diễn bằng nhiều phân số khác nhau.

  0
  2021-07-27T08:43:34+00:00

  Số hữu tỉ

  Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số `a/b`  , trong đó a và b là các số các số nguyên với (b$\neq$ 0)

  Ký hiệu tập hợp là: `Q`

  Số vô tỉ

  Số vô tỉ là số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn
  Kí hiệu tập hợp: `I`

  Cách so sánh:

  Ta đưa số hữu tỉ về dạng số thập phân rồi so sánh với số hữu tỉ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )