Số lỗi chính tả trong một bài tập làm văn của các học sinh ở lớp 7B được thầy giáo ghi lại dưới đây: 3 4 4 5 3 1 3 4 7 10 2 3 4 4 5 4 6 2 4 4 5 5 3 6

Question

Số lỗi chính tả trong một bài tập làm văn của các học sinh ở lớp 7B được thầy giáo ghi lại dưới đây: 3 4 4 5 3 1 3 4 7 10 2 3 4 4 5 4 6 2 4 4 5 5 3 6 4 2 2 6 6 4 9 5 6 6 4 4 3 6 5 6 a) Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu bạn làm bài? b) Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét

in progress 0
Julia 1 năm 2021-10-13T06:07:08+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T06:08:19+00:00

  Đáp án:

  a) Dấu hiệu: Số lỗi chính tả trong 1 bài tập làm văn của mỗi học sinh.

  b) Có tất cả 40 bạn làm bài.

  c) 

  Giá trị(x):        1       2       3        4       5       6       7       9       10

  Tần số(n):       1       4       6       12      6       8       1       1        1        N = 40

  – Nhận xét:

  + Còn sai chính tả nhiều.

  + Số lỗi chính tả nằm trong khoảng từ 2 đến 6.

  + Còn hiện tượng sai 8, 9, 10 lỗi chính tả.

  Chúc học tốt!!!

   

  0
  2021-10-13T06:08:39+00:00

  Đáp án:

   a) Dấu hiệu ở đây là số lỗi chính tả trong một bt văn của mỗi bạn hs ở lớp 7B

  Có 40 bạn làm bài

  b) 

   giá trị(x) | 1 | 2 | 3| 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |

  tấn số(n)| 1 | 4 | 6 | 12| 6| 8 | 1 | 1  | 1  |

    nhận xét

  số lỗi mắc nhiều nhất trong một bài là 10 lỗi

  số lỗi mắc ít nhất trong một bài là 1 lỗi

  số lỗi chính tả nằm trong khoảng từ 2 đến 6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )