Số lớn bằng trung bình cộng tổng hai số hiệu hai số sẽ là bao nhêu nhi

Question

Số lớn bằng trung bình cộng tổng hai số hiệu hai số sẽ là bao nhêu nhi

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-10T02:14:46+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:16:02+00:00

  Đáp án:0

   

  Giải thích các bước giải:

   Số lớn=A

     Số bé=B

  A=(A+B):2

  2A=A+B

  2A-A=B

  A=B 

  vậy A=B nên hiệu bằng 0

  0
  2021-09-10T02:16:02+00:00

  Đáp án:

  Hiệu hai số bằng 0.

  Giải thích các bước giải:

  Vì số lớn bằng trung bình cộng của tổng hai số nên hai lần số lớn bằng tổng của số lớn với số bé. Hay số lớn bằng số bé.

  Vậy hiệu hai số bằng 0.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )