số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà tích cách chữ số của nó bằng 24

Question

số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà tích cách chữ số của nó bằng 24

in progress 0
Faith 35 phút 2021-10-09T20:00:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T20:01:32+00:00

  Số đó là:4321

  Vì $\left \{ {{4.3.2.1=24} \atop {4 chữ số đó cũng khác nhau}} \right.$ 

  Số đó là lớn nhất rồi không có số nào đâu

      

   

  0
  2021-10-09T20:02:01+00:00

  Đáp án:

   Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà tích cách chữ số của nó bằng 24 là 4321.

                                                  (Chúc bạn học tốt)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )