Số lượng tế bào vi khuẩn E.coli sau nuôi cấy thu được 320.000 tế bào.Tính thời gian để vi khuẩn phân chia tăng số lượng tế bào,biết số lượng tế bào ba

Question

Số lượng tế bào vi khuẩn E.coli sau nuôi cấy thu được 320.000 tế bào.Tính thời gian để vi khuẩn phân chia tăng số lượng tế bào,biết số lượng tế bào ban đầu cấy vào là 10⁴ ,thời gian thế hệ của vi khuẩn ở 40°c là 20phút.

in progress 0
Peyton 7 giờ 2021-09-16T18:15:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:16:40+00:00

  Đáp án:

  * Gọi `k` là số lần phân chia của vi khuẩn E.coli 

  – Theo bài ra, ta có:

  `10^4 × 2^k = 320000`

  `⇒ 2^k = 32`

  `⇒ k = 5`

  – Thời gian để đạt được số tế bào đó là:

  `5 × 20 = 100` phút

   

  0
  2021-09-16T18:16:42+00:00

  Đáp án:

  100 phút 

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số lần tế bào nhân lên là x ta có:

  $10^{4}$×$2^{x}$=320000

  => $2^{x}$=32=>x= 5

  Vậy số thời gian cần cho nhân lên: 5×20=100 phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )