Số mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 6 hạt .Trong đó số hạt nơ tron nhiều hơn hạt electron là 7 hạt .Xác định số e, p, n

Question

Số mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 6 hạt .Trong đó số hạt nơ tron nhiều hơn hạt electron là 7 hạt .Xác định số e, p, n
Giúp mik vói mik sẽ vote 5 sao ctlhn
cảm ơn mn nhiều

in progress 0
Caroline 2 tuần 2021-07-09T22:19:20+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:20:51+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   Số hạt mang điện là p và n

   Số hạt không mang điện là e

  Vì số mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 6 hạt nên ta có:

  `(p+e)-n=6`

  Mà proton=electron

  `→2e-n=6 (1)`

  Ta lại có :

  `n-e=7 (2)`

  Từ (1) và (2) ta có : `p+e = 26 -> p=13 và e = 13,n=20`

  Xin hay nhất

  0
  2021-07-09T22:21:02+00:00

  Gọi số proton là p

  số electron là e

  số notron là n

  Vì số mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 6 hạt nên ta có

  p+e-n=6

  Mà p=e

  →2p-n=6 (1)

  Vì số hạt nơ tron nhiều hơn hạt electron là 7 hạt nên ta có

  n-e=7

  →n-p=7 (2)

  Giải (1) và (2) ta được p=e=13,n=20

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )