số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các số là 17

Question

số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các số là 17

in progress 0
Eva 3 tháng 2021-07-19T11:34:09+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:35:41+00:00

  Đáp án:

   1079

  Giải thích các bước giải:

  Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng bằng 23 là số 1589

  Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng bằng 17 là số 1079

  Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng bằng 14 là số 1049

  xin hay nhất 

  no copy

  0
  2021-07-19T11:35:53+00:00

  4 chữ số khác nhau mà tổng các số là 17: 

  17 = 1 + 0 + 7 + 9 = 2 + 0 + 7 + 8 = 3 + 0 + 6 + 8 = 4 + 0 + 5 + 8 = 5 + 0 + 9 + 3 = …

  Nhưng số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các số là: 17 là: 1079.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )