Số oat ghi trên một đụng cụ điện cho biết điều gì

Question

Số oat ghi trên một đụng cụ điện cho biết điều gì

in progress 0
Skylar 1 tháng 2021-11-14T02:29:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T02:30:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-14T02:30:32+00:00

  Đáp án:Số oat ghi trên một đụng cụ điện cho biết công suất định mức của dcụ đó, nghĩa là công suất điện của dcụ điện này khi nó hoạt động bình thường

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )