Số phần tử của tập hợp P={x€N|x:2 và 12

Question

Số phần tử của tập hợp P={x€N|x:2 và 12

in progress 0
Brielle 4 tuần 2021-09-07T07:58:34+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:59:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì x÷2=>x thuộc{0,2,4,6,8,10,12,14,…..}

  Mà 12<x<30=>x thuộc{14,16,…….,28}

  Vậy tập hợp P gồm các phần tử {14,16,…….,28}

   

   

  0
  2021-09-07T08:00:23+00:00

  Đáp án:

  P = { 14;16;18;20;22;24;26;28 }

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )