so sáng nền nông bắc mỹ với nền nông nghiệp trung và nam mỹ (dài xíu)

Question

so sáng nền nông bắc mỹ với nền nông nghiệp trung và nam mỹ (dài xíu)

in progress 0
Alice 4 tháng 2021-07-30T21:36:33+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:38:07+00:00

  Khu vực Bắc Mĩ là nước có nền nông nghiệp đứng hàng đầu thế giới, trong khi đó ở Trung và Nam Mĩ chỉ là những nước có nền nông nghiệp mới phát triển, nông nghiệp trung và nam mĩ chủ yếu cố gắng thu hút vốn đầu tư nước ngoài để phát triển nông nghiệp, trung và nam mĩ chủ yếu là , sơ chế và chế biến thực phẩm, ..

  0
  2021-07-30T21:38:14+00:00

  : Nông nghiệp Bắc Mĩ

  +Nhờ có các điều kiện tự nhiên thuận lợi, khoa học kĩ thuật tiên tiến nên nông nghiệp Bắc Mĩ đạt trình độ cao.

  +Sản xuất nông nghiệp ở Hoa Kì và Canada chiếm vị trí hàng đầu.

  +Sản xuất nông nghiệp có sự phân hoá từ bắc xuống nam, từ tây sang đông.

  _Nông nghiệp Trung và Nam Mĩ

  +Chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lí.

  +Lệ thuộc vào nước ngoài.

  +Nông sản chủ yếu là cây công nghiệp và cây ăn quả.

  +Phải nhập lương thực và thực phẩm.

  @chép trong tập ra ạ

  ko chép

  @xin ctlhn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )