so sánh 0,1 và 0,12 e cần câu trả lời ngắn nhất à

Question

so sánh 0,1 và 0,12
e cần câu trả lời ngắn nhất à

in progress 0
Kylie 7 ngày 2021-12-07T22:38:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:39:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   0,1<0,12

  0
  2021-12-07T22:39:56+00:00

  Đáp án:

  0,1 < 0,12

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )