So sánh : -1/2 và -5/-6 Giúp em em đang cần gấp !!!!

Question

So sánh : -1/2 và -5/-6
Giúp em em đang cần gấp !!!!

in progress 0
Lydia 3 tuần 2021-11-26T18:22:01+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T18:23:08+00:00

  $\frac{-5}{-6} = \frac{(-5). (-1)}{(-6).(-1)} = \frac{5}{6}$

  Ta có $\frac{5}{6}$ $> 0$ ; Mà $\frac{-1}{2} < 0$

   => $\frac{-1}{2}  < \frac{-5}{-6}$

  0
  2021-11-26T18:23:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  -1/2=-3/6 mà -3/6<-5/-6 nên -1/2<-5/-6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )