so sánh 1/31+1/32+…+1/60 với 1/2 1tieens nx e thi rồi

Question

so sánh 1/31+1/32+…+1/60 với 1/2 1tieens nx e thi rồi

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-10-04T04:56:20+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T04:57:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: $\dfrac{1}{31}>\dfrac{1}{60}$ $;$ $\dfrac{1}{32}>\dfrac{1}{60}$ $;…;$ $\dfrac{1}{60}=\dfrac{1}{60}$

  $ $

  $⇒\dfrac{1}{31}+\dfrac{1}{32}+…+\dfrac{1}{60}>\dfrac{1}{60}+\dfrac{1}{60}+…+\dfrac{1}{60}$

  $ $

  $⇒\dfrac{1}{31}+\dfrac{1}{32}+…+\dfrac{1}{60}>\dfrac{30}{60}=\dfrac{1}{2}$

  $ $

  $⇒\dfrac{1}{31}+\dfrac{1}{32}+…+\dfrac{1}{60}>\dfrac{1}{2}$

  0
  2021-10-04T04:57:44+00:00

  Ta có:$\frac{1}{31}$+$\frac{1}{32}$+….+  $\frac{1}{60}$ 

  ⇒$\frac{1}{31}$<$\frac{1}{60}$ 

    $\frac{1}{32}$< $\frac{1}{60}$   Có 30 số $\frac{1}{60}$ 

     ……

    $\frac{1}{60}$=$\frac{1}{60}$ 

  ⇒$\frac{1}{31}$+$\frac{1}{32}$+….+  $\frac{1}{60}$<30×$\frac{1}{60}$=$\frac{1}{2}$

  Vậy $\frac{1}{31}$+$\frac{1}{32}$+….+  $\frac{1}{60}$<$\frac{1}{2}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )