So sánh `(2016^2015+2015^2016)^2016` và `(2016^2016+2015^2016)^2015`.

Question

So sánh `(2016^2015+2015^2016)^2016` và `(2016^2016+2015^2016)^2015`.

in progress 0
Rose 2 tuần 2021-07-11T14:05:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:06:19+00:00

  Đáp án:

  `(2016^2015+2015^2016)^2016<(2016^2016+2015^2016)^2015`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:
  `(2016^2015+2015^2016)^2016=(2016^2015+2015^2016)^2015.(2016^2015+2015^2016)`
  `(2016^2016+2015^2016)^2015`
  Ta đi so sánh: `(2016^2015+2015^2016)^2015` và `(2016^2016+2015^2016)^2015`
  Vì 2 vế so sánh đều có mũ giống nhau,nên ta đi so sánh cơ số.
  `2016^2015+2015^2016`
  `2016^2016+2015^2016=2016^2015. 2016+2015^2016`
  Vì 2 vế lại có `+2015^2016` nên ta bỏ,ta còn lại:
  `2016^2015` và `2016^2015. 2016`
  Lại có chung `2016^2015` nên ta tiếp tục bỏ,ta còn lại:
  `0` và `2016`
  Vì `0<2016=>(2016^2015+2015^2016)^2015;(2016^2016+2015^2016)^2015` hơn kém nhau 2016 đơn vị.
  Ta lại tiếp tục so sánh 2016 và phần còn lại của `(2016^2015+2015^2016)^2016`,tức là `(2016^2015+2015^2016)`
  Nhìn vào 2 vế,ta chắc chắn biết `2016<(2016^2015+2015^2016` nên:
  `(2016^2015+2015^2016)^2016<(2016^2016+2015^2016)^2015`
  Vậy `(2016^2015+2015^2016)^2016<(2016^2016+2015^2016)^2015`

  0
  2021-07-11T14:07:03+00:00

  xem hình

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )