So sánh A= 117^15+2/117^15-1 và B=117^15/117^15-3

Question

So sánh A= 117^15+2/117^15-1 và B=117^15/117^15-3

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-10-04T14:27:35+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T14:29:28+00:00

  Đáp án:`A<B`

  Giải thích các bước giải:

  `A=(117^15+2)/(117^15-1)`

  `=(117^15-1+3)/(117^15-1)`

  `=1+3/(117^15-1)`

  Hoàn toàn tương tự:

  `B=1+3/(117^15-3)`

  `117^15-1>117^15-3`

  `=>3/(117^15-1)<3/(117^15-3)`

  `=>1+3/(117^15-1)<1+3/(117^15-3)`

  Hay `A<B`

  Vậy `A<B`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )