So sánh a)√23 – √11 và 5 – √10 b) √26 – √8 và 2 c) √2 + √11 và √3 + √5 d) √7 + √15 và 7 e) 3 và 1+ √3

Question

So sánh
a)√23 – √11 và 5 – √10
b) √26 – √8 và 2
c) √2 + √11 và √3 + √5
d) √7 + √15 và 7
e) 3 và 1+ √3

in progress 0
Kinsley 1 tháng 2021-08-31T08:06:00+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:07:13+00:00

  Đáp án:

  a)√23 – √11 > 5 – √10

  b) √26 – √8 > 2

  c) √2 + √11 > √3 + √5

  d) √7 + √15 < 7

  e) 3 > 1+ √3

   

  0
  2021-08-31T08:07:31+00:00

  `a) √23 – √11 > 5 – √10 `

  `b) √26 – √8 > 2`

  `c) √2 + √11 > √3 + √5`

  `d) √7 + √15 < 7`

  `e) 3 > 1 + √3`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )