Số sánh a/b và a+2013/b+2013 (a,b thuộc Z,a>b>0)

Question

Số sánh a/b và a+2013/b+2013 (a,b thuộc Z,a>b>0)

in progress 0
Cora 1 giờ 2021-09-07T07:45:07+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:46:57+00:00

  Đáp án:\(\frac{a}{b}\) > \(\frac{{a + 2013}}{{b + 2013}}\)

   

  Giải thích các bước giải:

  Xét A = \(\frac{a}{b}\) – \(\frac{{a + 2013}}{{b + 2013}}\)

  = \(\frac{{a(b + 2013) – b(a + 2013)}}{{b(b + 2013)}}\)

  = \(\frac{{2013(b – a)}}{{b(b + 2013)}}\)

  mà a > b > 0 ⇒ A > 0

  ⇒ \(\frac{a}{b}\) > \(\frac{{a + 2013}}{{b + 2013}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )