So sánh xã hội phong kiến ở phương Đông và phương Tây

Question

So sánh xã hội phong kiến ở phương Đông và phương Tây

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-08-25T07:02:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:04:15+00:00

  – Giống nhau: Là cơ sở kinh tế nông nghiệp là chính

  – Khác nhau:

  + Phương Đông: nền kinh tế bó hẹp trong các công xã nông thôn

  + Phương Tây: đóng kín trong các lãnh địa phong kiến

  – Xã hội:

  + Phương Đông: địa chủ và nông dân

  + Phương Tây: lãnh chúa và nông nô

  0
  2021-08-25T07:04:53+00:00

  * Giống nhau: Kinh tế đều bị đóng kín

  Khác nhau:

  Phương Đông : bó kín trong các làng xã

  Phương Tây : Đóng kín trong các lãnh địa phong kiến 

  Các giai cấp trong xã hội phong kiến phương Đông; có 2 giai cấp

  + Địa chủ

  + Nông dân lĩnh canh

  Các giai cấp trong hội phong kiến phương Tây: có 2 giai cấp

  + Lãnh chúa

  + Nông nô  

  Xã hội phương kiến phương Đông tồn tại 

  +Từ khoảng thế kỉ 3 TCN đến cuối thế kỉ 19 

  Xã hội phương kiến phương Tây  tồn tại

  + Từ khoảng thế kỉ 5 đến cuối thế kỉ 16

  Mik làm theo kt thui ạ

  Xin hay nhất vs 5* nhe mơn chủ tus nhìu 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )