So sánh A và B: A=(99/111)^19:98/99 ; B=10 và 4/71-1/93.34/91 Mọi người giúp mik với ạ. Hứa vote 5* và ctlhn ạ.

Question

So sánh A và B: A=(99/111)^19:98/99 ; B=10 và 4/71-1/93.34/91
Mọi người giúp mik với ạ.
Hứa vote 5* và ctlhn ạ.

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-10-01T23:37:05+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T23:38:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  . Giải: Ta có: A = (1-1/2013) + (1- 1/2014) + (1 – 1/2015) +(1 + 3/2012) = 4 +3/2012 – (1/2013 +1/2014 +1/2015)

   Vì 2014>2013, 2015>2013 nên 1/2013 +1/2014 +1/2015 < 1/2013 + 1/2013 + 1/2013 = 3/2013, thay vào A được: A > 4 + 3/2012 – 3/2013= 4 + 9/4050156(*)

    Mặt khác: B = 4 + 1/1400000 = 4 + 9/12600000 < 4 + 9/4050156(**)

    Kết hợp (*) với(**), suy ra A>B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )