so sánh bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta với bài đức tính giản dị của bác hồ nhanh nhé mình cảm ơn ai nhanh mình vote 5 sao và gửi lời cảm ơn

Question

so sánh bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta với bài đức tính giản dị của bác hồ
nhanh nhé
mình cảm ơn
ai nhanh mình vote 5 sao và gửi lời cảm ơn

in progress 0
Natalia 2 giờ 2021-09-07T11:33:26+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T11:34:39+00:00

    bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta với bài đức tính giản dị của bác hồ đều giống nhau 

    2 văn bản này đều nói nên sự yêu Nước của nhân dân và Bác Hồ 

    Xin hay nhất nhé 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )