So sánh các hình thức tiêu hóa ở động vật

Question

So sánh các hình thức tiêu hóa ở động vật

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-11-13T04:46:24+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T04:47:42+00:00

  Đáp án:

  I. Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa

  – Đại diện : trùng roi, trùng giày, amip …

  – Động vật chưa có cơ quan tiêu hoá

  – Hình thức tiêu hoá nội bào

  – Quá trình tiêu hóa nội bào gồm 3 giai đoạn :
  + Màng tế bào lõm dẫn vào hình thành không bào tiêu hoá chứa thức ăn bên trong
  + Lizoxom gắn vào không bào tiêu hoá , các enzyme của lizoxom vào không bào tiêu hoá và thuỷ phân các chất dinh dưỡng phức tạp thành các chất đơn giản
  + Hấp thu chất dinh dưỡng đơn giản vào tế bào chất, phấn thức ăn không được tiêu hoá trong không bào được đưa ra khỏi tế  bào chất theo kiểu xuất bào

   

  II. Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa

  – Động vật : Ruột khoang và Giun dẹp.
  – Cấu tạo túi tiêu hóa :
  Hình túi , túi tiêu hóa có một lỗ thông duy nhất (vừa  là nơi thức ăn đi vào và chất thải tiêu hoá đi ra ), trên thành túi có nhiều tế bào tuyến tiết enzim tiêu hóa vào lòng túi tiêu hóa.

  – Hình thức tiêu hoá : tiêu hoá  ngoại bào →tiêu  hoá nội  bào .

  – Quá trình tiêu hoá :

  Khi thức ăn vào trong túi tiêu hoá, các tế bào tuyến tiết enzyme tiêu hoá để thuỷ phân các  thức ăn thành các phần có kích thước bé hơn ( tiêu hoá ngoại bào ) → Thức ăn được tiêu hoá dở dang được vận chuyển vào trong tế bào biểu mô để tiến hành tiêu hoá nội bào → Các chất dinh dưỡng được giữ lại, các chất thải được đưa ra lỗ thông trở lại môi trường .

  III. Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa

  – Động vật : Động vật có xương sống và nhiều động vật không xương sống.
  – Cấu tạo ống tiêu hoá :

  Ống tiêu hoá được phân hoá thành nhiều bộ phận thực hiện các chức năng khác nhau:  miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột, hậu môn và các tuyến tiêu hoá

  Quá trình tiêu hoá trong ống tiêu hoá :

  Trong ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ hoạt động cơ học và nhờ tác dụng của dịch tiêu hóa thành các chất hữu cơ đơn giản sau đó được hấp thụ vào máu. 

  Các chất không được tiêu hoá trong ống tiêu hoá sẽ thành phân và thải ra ngoài theo lỗ hậu môn

  Thức ăn được di chuyển theo một chiều trong ống tiêu hoá

  0
  2021-11-13T04:47:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  +Tiêu hóa nội bào là tiêu hóa thức ăn ở bên trong tế bào. Thức ăn được tiêu hóa hóa học trong không bào tiêu hóa nhờ hệ thống enzim.

  + Tiêu hóa ngoại bào là tiêu hóa thức ăn bên ngoài tế bào. Thức ăn có thể được tiêu hóa hóa học trong túi tiêu hóa hoặc được tiêu hóa cả về mặt cơ học và hóa học trong ống tiêu hóa.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )