so sanh cac phan so sao bang cach hop li nhat : 2/11 va 4/21

Question

so sanh cac phan so sao bang cach hop li nhat : 2/11 va 4/21

in progress 0
Maya 3 tháng 2021-09-11T08:02:00+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T08:03:05+00:00

  Bài lm nek

  Nhớ vote cho mk 5 sao nhá ????

  0
  2021-09-11T08:03:12+00:00

  2/11=2×21/11×21=42/231 ; 4/21=4×11/21×11=44/231 

  vậy 42/231<44/231

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )