So sánh các PS sau bằng cách hợp lí nhất: 413/825 và 431/863 ; 219/302 và 291/320

Question

So sánh các PS sau bằng cách hợp lí nhất: 413/825 và 431/863 ; 219/302 và 291/320

in progress 0
Amara 3 tháng 2021-09-17T05:04:30+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:06:15+00:00

  $\begin{array}{l}a)\ \text{- Ta có : $\dfrac{413}{825}>\dfrac{413}{826}=\dfrac12\quad(1)$}\\\text{- Ta lại có :$\dfrac{431}{863}<\dfrac{431}{862}=\dfrac12\quad(2)$}\\\text{- Từ (1) và (2) $\to\dfrac{413}{825}<\dfrac{431}{863}$}\\\,\\b)\ \text{- Ta có : $\dfrac{219}{302}<\dfrac{219}{292}=\dfrac34\quad(1)$}\\\text{- Ta lại có : $\dfrac{291}{320}>\dfrac{240}{320}=\dfrac34\quad(2)$}\\\text{- Từ (1) và (2) $\to\dfrac{219}{302}<\dfrac{291}{320}$} \end{array}$

  0
  2021-09-17T05:06:18+00:00

  Ta so sánh tử với tử, mẫu với mẫu

  413<431 (1)

  825<863 (2)

  Từ (1) và (2) suy ra:

  413/825<431/863

  Ta so sánh tử với tử, mẫu với mẫu

  219<291 (1)

  302<320 (2)

  Từ (1) và (2) suy ra:

  219/302 < 291/320

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )