so sánh các quốc gia cổ đại phương Đông và các cuốc gia cổ đâi phương Tây

Question

so sánh các quốc gia cổ đại phương Đông và các cuốc gia cổ đâi phương Tây

in progress 0
Adalyn 6 ngày 2021-12-04T16:49:27+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:50:49+00:00

  1. Về kinh tế:

  Phương Đông:

  + Điều kiện tự nhiên thuận lợi, mưa thuận gió hòa, lưu vực các dòng sông lớn giàu phù sa, màu mỡ, khí hậu ấm nóng.

  + Kinh tế: Nông nghiệp thâm canh +thủ công nghiệp +chăn nuôi.

  Phương Tây:

  + Có Địa Trung Hải là nơi giao thông, giao thương thuận lợi.

  + Phần lớn lãnh thổ là núi và cao nguyên.

  + Đất canh tác không màu mỡ.

  + Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp phát đạt.

  2. Về xã hội:

  Ở phương Đông:

  Phân chia thành 3 giai cấp:

  Quý tộc: Tầng lớp có đặc quyền.

  Nông dân công xã: tầng lớp xã hội căn bản và là thành phần sản xuất chủ yếu.

  Nô lệ: làm việc hầu hạ trong cung đình, đền miếu, nhà quý tộc và những công việc nặng nhọc nhất.

  Ở phương Tây: 3 giai cấp.

  Chủ nô: rất giàu có thế lức kinh tế, chính trị.

  Bình dân: Dân tự do có nghề nghiệp, tài sản, tự sinh sống bằng lao động của bản thân.

  Nô lệ: lực lượng lao động đông đảo, sản xuất chủ yếu và phục vụ các nhu cầu của đời sống, hoàn toàn lệ thuộc vào người chủ mua mình, không có chút quyền lợi nào.

  3. Về Chính trị.

  Phương Đông: Chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, vua tự xưng là “Thiên tử” nắm quyền hành tuyệt đối về chính trị, quân sự và cả tôn giáo.

  Phương Tây: Chế độ dân chủ, chính quyền thuộc về các công dân. Đại hội công dân bầu và cử ra các cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc nhà nước (tính chất dân chủ rộng rãi).

  Thể chế dân chủ ở các quốc gia cổ đại phương tây dựa trên sự bóc lột hà khắc với nô lệ cho nên chỉ là nền chuyên chính ccuar chủ nô, dân chủ chủ nô.

  0
  2021-12-04T16:51:10+00:00

  Bạn tham khảo nhé!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )