So sánh cấu trúc và chức năng của ADN và AKN

Question

So sánh cấu trúc và chức năng của ADN và AKN

in progress 0
Reese 3 tháng 2021-09-08T12:00:55+00:00 1 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T12:02:50+00:00

  Đáp án:

   Giống nhau
  – Đều là các axit Nucleic có cấu trúc đa phân, đơn phân là các Nucleotit
  – Đều được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học : C, H, O, N, P
  – Đều có bốn loại Nucleotit trong đó có ba loại Nu giống nhau là A, G, X
  – Giữa các đơn phân đều có liên kết hóa học nối lại thành mạch
  – Đều có chức năng trong quá trình tổng hợp protein đề truyền đạt thông tin di truyền
  * Khác nhau
  Cấu tạo:
  – ADN
  + Có hai mạch xoắn đều quanh một trục
  + Phân tử ADN có khối lượng và kích thước lớn hơn phân tử ARN
  + Nu ADN có 4 loại A, T, G, X
  – ARN
  + Có cấu trúc gồm một mạch đơn
  + Có khối lượng và kích thước nhỏ hơn ADN
  + Nu ARN có 4 loại A, U, G, X
  Chức năng:
  – ADN :
  + ADN có chức năng tái sinh và sao mã
  + ADN chứa thông tin qui định cấu trúc các loại protein cho cơ thể
  – ARN:
  + ARN không có chức năng tái sinh và sao mã
  + Trực tiếp tổng hợp protein
  mARN truyền thông tin qui định cấu trúc protein từ nhân ra tế bào chất
  tARN chở a.a tương ứng đến riboxom và giải mã trên phân tử mARN tổng hợp protein cho tế bào
  rARN là thành phần cấu tạo nên riboxom

  Giải thích các bước giải:

   ý kiến cá nhân nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )