So sánh chức năng của trụ não tiểu não và não trung gian

Question

So sánh chức năng của trụ não tiểu não và não trung gian

in progress 0
Camila 21 phút 2021-09-20T09:36:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:37:35+00:00

  Đáp án:

  * Trụ não:

  – Chức năng:

  + Chất xám: Điều khiển, điều hòa hoạt động của các nộ quan.

  + Chất trắng: Dẫn truyền: Đường liên là cảm giác và đường xuống là vận động.

  * Tiểu não:

  – Chức năng: Điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể.

  * Não trung gian:

  – Chức năng:

  + Chuyển tiếp các đường dẫn truyền từ dưới → não.

  + Điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-20T09:37:55+00:00

  *Não trung gian

  Chức năng:

   – Chất trắng(ngoài) => nhiệm vụ trạm cuối cùng chuyển tiếp của tất cả các đường dẫn truyền cảm giác từ duối đi lên não.

  – Chất xám(ngoài) => nhiệm vụ điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.

  *Tiểu não

  Chức năng:

  – Chất trắng(trong) => nhiệm vụ dẫn truyền.

  – chất xám(ngoài) => nhiệm vụ điều khiển, điều hòa các hoạt động phức tạp và gữ thăng bằng cho cơ thể .

  ~ cho mk ctlhn nhá ! thank

  good luck ~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )