So sánh cơ qua sinh dưỡng của cây tảo và cây riêu? Nêu đặc điểm tiến hóa cơ quan sinh dưỡng của rêu?

Question

So sánh cơ qua sinh dưỡng của cây tảo và cây riêu? Nêu đặc điểm tiến hóa cơ quan sinh dưỡng của rêu?

in progress 0
Rose 5 tháng 2021-07-21T22:05:26+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T22:06:28+00:00

          $@mina$

  * Cây rêu: Cấu tạo cơ thể đơn giản, chưa có rễ thân, lá thực sự, chưa có mạch dẫn. Lá nhỏ, mỏng. Rễ giả thực hiện chức năng hấp thụ nước. Thân ngắn chưa phân nhánh.

  * Tảo: Chưa có.

  * Đặc điểm tiến hóa của cây rêu: Có rễ, thân, lá nhưng còn đơn giản

  0
  2021-07-21T22:06:56+00:00

  Đặc điểm so sánh

  Rêu

  Quyết

  Rễ

  Sợi nhỏ, có khả năng hút nước

  Rễ thật

  Thân

  Nhỏ, không phân nhánh

  Hình trụ, nằm ngang

  Nhỏ, mỏng

  – Lá già: cuống dài, phiến xẻ thùy

  – Lá non: đầu cuộn tròn, có lông trắng

  Mạch dẫn

  Chưa có

  Chính thức

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )