So sánh đặc điểm dân cư và xã hội của Liên Bang Nga và Trung Quốc

Question

So sánh đặc điểm dân cư và xã hội của Liên Bang Nga và Trung Quốc

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-09-09T09:56:26+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T09:58:13+00:00

  Đặc điểm dân cư và xã hội của Liên Bang Nga và Trung Quốc:

  Liên Bang Nga: 

  * Dân cư: có nhiều dân tộc, tạo nên nền văn hóa đa dạng và giàu bản sắt, dân cư phân bố không đều, có xu hướng giảm dân số

  * Xã hội: mang nhiều nét đặc trưng văn hóa, có tiềm lực lớn về văn học và văn hóa, trình độ học vấn của dân cư cao, thuận lợi cho phát triển kinh tế

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )