so sánh đặc điểm giống và khác nhau của giớ động vật và thực vật

Question

so sánh đặc điểm giống và khác nhau của giớ động vật và thực vật

in progress 0
Brielle 2 giờ 2021-09-07T10:11:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:13:22+00:00

  * Giống :

  – Cấu tạo từ tế bào .

  – Lớn lên và sinh sản .

  * Khác :

  – Thực vật :

  + Tế bào có thành xenlulozo .

  + Tự dưỡng .

  + Không di chuyển .

  + Không có hệ thần kinh và giác quan .

  – Động vật :

  + Tế bào ko có thành xenlulozo .

  + Dị dưỡng .

  + Có khả năng di chuyển .

  + Có hệ thần kinh và giác quan .

  *****

   

  0
  2021-09-07T10:13:26+00:00

  * Giống nhau :Đều có cấu tạo từ tế bào, lớn lên và sinh sản.

   * Khác nhau:

  Động vật                                                 |Thực vật                                                |

  -Tế bào không có thành xenlulozo        | -Dị dưỡng                                             |

  -Có khả năng di chuyển                         | -Có hệ thần kinh và giác quan             |

  -Tế bào có thành xenlulozo                   | -Tự dưỡng                                            |

  -Không di chuyển                                  |-Không có hệ thần kinh và giác quan   |

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )