so sánh đặc điểm sản xuất nông nghiệp của châu Âu và BẮc mĩ

Question

so sánh đặc điểm sản xuất nông nghiệp của châu Âu và BẮc mĩ

in progress 0
Alaia 5 tháng 2021-07-20T22:13:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:15:19+00:00

   so sánh nông nghiệp Bắc Mĩ và Trung và Nam Mĩ _Nông nghiệp Bắc Mĩ +Nhờ có cac2 điều kiện tự nhiên thuận lợi, khoa học kĩ thuật tiên tiến nên nông nghiệp Bắc Mĩ đạt trình độ cao. +Sản xuất nông nghiệp ở Hoa Kì và Canada chiếm vị trí hàng đầu. +Sản xuất nông nghiệp có sự phân hoá từ bắc xuống nam, từ tây sang đông. _Nông nghiệp Trung và Nam Mĩ +Chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lí. +Lệ thuộc vào nước ngoài. +Nông sản chủ yếu là cây công nghiệp và cây ăn quả. +Phải nhập lương thực và thực phẩm.
  Tìm kiếm thay thế cho so sánh nông nhiệp Bắc Mĩ và Trung và Nam Mĩ _Nông nghiệp Bắc Mĩ +Nhờ có cac2 điều kiện tự nhiên thuận lợi, khoa học kĩ thuật tiên tiến nên nông nghiệp Bắc Mĩ đạt trình độ cao. +Sản xuất nông nghiệp ở Hoa Kì và Canada chiếm vị trí hàng đầu. +Sản xuất nông nghiệp có sự phân hoá từ bắc xuống nam, từ tây sang đông. _Nông nghiệp Trung và Nam Mĩ +Chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lí. +Lệ thuộc vào nước ngoài. +Nông sản chủ yếu là cây công nghiệp và cây ăn quả. +Phải nhập lương thực và thực phẩm.

  0
  2021-07-20T22:15:25+00:00

  – Giống nhau:

  + Có nền nông nghiệp tiên tiến. Nhờ có các điều kiện tự nhiên thuận lợi và trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến, sản xuất theo qui mô lớn (hàng hoá) phát triển đến mức độ cao, sản xuất nông nghiệp chiếm vị trí hàng đầu thế giới.

  + Công nghiệp chế biến chiếm phần quan trọng trên thế giới. Có nền công nghiệp phát triển cao trên thế giới, công nghiệp chế biến chiếm 80% sản lượng của toàn ngành công nghiệp.

  + Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong ngành kinh tế. Chiếm tỉ lệ lớn hơn rất nhiều so với công nghiệp và nông nghiệp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )