So sánh đặc điểm về địa hình và lãnh thổ của 2 nước Lào và Campuchia

Question

So sánh đặc điểm về địa hình và lãnh thổ của 2 nước Lào và Campuchia

in progress 0
Gabriella 1 năm 2021-07-18T14:41:34+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  1
  2021-07-18T14:42:59+00:00

  nước Lào : không giáp biển, địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên

  nước Campuchia :Phần lớn diện tích đất nước , gồm bồn địa Tonle Sap và vùng đất thấp Mê Kông, có các đồng bằng gợn sóng và gần như nằm ở trung tâm. 

  Vậy nước Lào không có biển nhưng Campuchia lại có biển. Lào thường có nhiều núi hơn Campuchia. Diện tích Lào lớn hơn diện tích Campuchia.

  ( Đây là những kiến thức mình biết , mong được tick^-^ )

  0
  2021-07-18T14:43:08+00:00

  1.Địa hình:

  Lào:không giáp biển,phần lớn là núi và cao nguyên.

  Cam-pu-chia:đồng bằng dạng lòng chảo.

  Sản xuất nông ngiệp và công ngiệp:

  Lào:Sản phẩm  đa dạng là quế,cánh kiến,gỗ và lúa gạo.

  Cam-pu-chia:săn xuất và chế biến nhiều lúa gạo,cao su,hồ tiêu,đường thốt nốt và đánh bắt nhiều cá nước ngọt

   Nước Lào không có biển ,nước Cam-pu-chia có biển.Nước Lào có nhiều núi hơn nước Cam-pu-chia. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )