so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa nông thôn và quần cư đô thị

Question

so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa nông thôn và quần cư đô thị

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-10-16T01:58:08+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:59:27+00:00

  * Giống nhau

    – Đều là hình thức tổ chức sinh sống.

  * Khác nhau

  – Quần cư nông thôn hình thức tổ chức sinh sống dựa vào hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hay ngư nghiệp. Làng mạc, thôn xóm thường phân tán, gắn với đất canh tác, đất đồng cỏ, đất rừng hay mặt nước.

  – Quần cư đô thị là hình thức tổ chức sinh sống dựa vào hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Nhà cửa tập trung với mật độ cao.

  0
  2021-10-16T01:59:37+00:00

  Giống;

  QCNT và QCĐT đều giống nhau về chủ yếu là sản xuất để sống

  khác:

  QCNT: mật độ dân số thấp

  chủ yếu sản xuất nông lâm ngư nghiệp

  sống thưa thớt, gánh với đất canh tác

  QCĐT: mật độ dân số cao

  chủ yếu sản xuất công nghiệp và dịch vụ

  sống đông đúc, chằng chịt

  vote + cảm ơn + chọn câu trl hay nhất nha!!!!!! :>

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )