so sánh điểm giống và khác giữa Mĩ và Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ 1

Question

so sánh điểm giống và khác giữa Mĩ và Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ 1

in progress 0
Josephine 2 tuần 2021-11-24T09:47:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:48:52+00:00

  mỹ: kinh tế phát triển, thắng trận được rất nhiều quyền lợ. nhanh chóng giàu lên vì buôn bán vũ khí cho các nước khác

  nhật : nghèo nàn hay bị thiên tai. thua trận bị mất hết quyền lợi lãnh thổ bị chiếm đóng kinh tế kiệt quệ có giải pháp đối nội, ngoại 

  0
  2021-11-24T09:49:14+00:00

  * Giống nhau

  – Đều không bị chiến tranh tàn phá

  – Thu nhiều lợi nhuận sau chiến tranh: buôn bán vũ khí, bom, đạn dược,…

  * Khác nhau

  – Mĩ: 

  + Là nước thắng trận

  + Thu nhiều lợi nhuận sau chiến tranh: tiền bạc, thuộc địa

  – Nhật Bản:

  + Là nước thua trận sau chiến tranh

  + Phải bồi thường thiệt hại chiến tranh cho các nước thắng trận

  + Chịu nhiều điều khoản nặng nề trong hiệp ước vecxai – oasinhtơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )