so sánh điểm giống và khác nhau giữa thằn lằn móng cái và chim bồ câu

Question

so sánh điểm giống và khác nhau giữa thằn lằn móng cái và chim bồ câu

in progress 0
Liliana 2 tháng 2021-10-09T23:27:49+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:29:14+00:00

  Giống nhau :

  Thằn lằn và chim bồ câu đều thụ tinh trong.

   Khác nhau : Thằn lằn hô hấp bằng phổi, chim bồ câu hô hấp bằng hệ thống ống khí.

                     Thằn lằn tim 3 ngăn và máu pha, chim bồ câu tim 4 ngăn và máu không pha trộn.

   

  0
  2021-10-09T23:29:45+00:00

  * Giống nhau : thằn lằn và chim bồ câu đều thụ tinh trong

  * Khác nhau : 

  + Thằn lằn hô hấp bằng phổi, chim bồ câu hô hấp bằng hệ thống ống khí.

  + Thằn lằn tim 3 ngăn và máu pha, chim bồ câu tim 4 ngăn và máu ko pha trộn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )