so sánh điểm khác nhau về chính sách đối ngoại của mĩ và liên xô giải giúp mình với cần gấp lắm ạ

Question

so sánh điểm khác nhau về chính sách đối ngoại của mĩ và liên xô
giải giúp mình với cần gấp lắm ạ

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2021-09-18T14:23:37+00:00 2 Answers 35 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T14:24:53+00:00

  * Giống

  -Áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật vào trong sản xuất

  – Đều là trung tâm kinh tế tài chính nổi tiếng của thế giới 

  * Khác

  – Liên xô : đối ngoại , liên minh chặt chẽ với mnước Mĩ 

  + Tiến hành cuộc chiến tranh tái chiến thuộc địa 

  + Mở rộng quan hệ với các nước phát triển như châu á , Mĩ la tinh ….

  – Mĩ : đối ngoại , triển khai chiến lược toàn cầu vớt tham vọng làm bá chủ thế giới xâm lược các nước thuộc địa , Duy trì nền hòa bình thế giới

  ~~ ║ Yuki ║ ~~

  0
  2021-09-18T14:25:01+00:00

  Giống: áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật vào sx

  đều là trung tâm kinh tế tài chính của thế giới .

  Khác:

  Liên xô : đối ngoại :liên minh chặt chẽ với mĩ 

  tiến hành cuộc chiến tranh tái chiến thuộc địa 

  mở rộng quan hệ với các nước phát triển như châu á ,mĩ la tinh,….

  Mĩ : đối ngoại :triển khai chiến lược toàn cầu vứi tham vọng làm bá chủ thế giới

  xâm lược cać nước thuộc địa ,….. còn lại mình không biêt́ làm bạn tự xử nha 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )