so sánh điểm khác và giống nhau giữa 4 cuộc cách mạng tư sản Anh,Pháp,Bắc Mĩ,Hà Lan( về NGUYÊN NHÂN,HÌNH THỨC,KẾT QUẢ)

Question

so sánh điểm khác và giống nhau giữa 4 cuộc cách mạng tư sản Anh,Pháp,Bắc Mĩ,Hà Lan( về NGUYÊN NHÂN,HÌNH THỨC,KẾT QUẢ)

in progress 0
Abigail 3 tháng 2021-09-15T10:37:58+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:39:07+00:00

  Giống:

  – Đều là cuộc cách mạng tư sản

  – Mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.

  – Hạn chế:Sau cách mạng nhân dân ko dc đáp ứng quyền lợi gì và chưa đáp ứng dc nhu cầu của họ

  – Đều là những cường quốc chuyển từ chế độ tư bản sang đế quốc

  Khác:

  Cách mạng Anh:

  + Do giai cấp tư sản liên kết vs quý tộc lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh

  + Đây là cuộc cách mạng ko triệt để vì vẫn còn ngôi vua

  Cách mạng Pháp:

  + Đây là cuộc cách mạng tư sản lật đổ chế độ phong kiến

  + Hạn chế: Không hoàn toàn xóa bỏ bóc lột Phong kiến

  – Cách mạng Mĩ:

  + Đây là cuộc cách mạng tư sản lật đổ ách thống trị của thực dân Anh

  + Sau cách mạng, vẫn còn tồn tại sự bất bình đẳng. Phụ nữ ko có quyền bỏ phiếu, người da đen và idian ko có quyền chính trị

  Cách mạng Hà lan:Tự ghi nhé

  ***) Hoặc trả lời là:

  * Giống:

  – Đều là các cuộc Cách mạng tư sản, do giai cấp tư sản lãnh đạo, nhằm lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời, mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển

  – Động lực chủ yếu là quần chúng nhân dân

  – Tất cả đều giành được thắng lợi, cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới

  * Khác

  * Nhiệm vụ

  – Hà Lan :Chống chế độ phong kiến Tây Ban Nha -> mở đường CNTB phát triển

  – Anh: Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế

  – Bắc mĩ lần 1 : Lật đổ nền thống trị thực dân Anh

  – Pháp: xoá bỏ chế độ chuyên chế

  * Hình thức:

  – Hà Lan: Cách mạng giải phóng dân tộc

  – Anh: nội chiến

  – Bắc mĩ: giải phóng dân tộc, giành độc lập thuộc địa

  – Pháp: Nội chiến – Chiến tranh vệ quốc

  * Lãnh đạo:

  – Hà Lan: Tư sản

  – Anh: liên minh tư sản và quý tộc mới

  – Bắc Mĩ: tư sản và chủ nô

  – Pháp: Tư Sản ( đại, vừa, nhỏ )

  * Động lực:

  – Hà Lan: quần chúng nhân dân

  – Anh: nhân dân

  – Bắc mĩ: Nhân dân + 1 số nô lệ

  – Pháp: quần chúng nhân dân nhiều giai cấp

  * Kết quả

  – Hà Lan: Thành lập nước CH Hà Lan

  – Anh : thiết lập quân chủ lập hiến

  – BM: hợp chủng quốc Hoà kì ra đời

  – Pháp: THiết lập nền dân chủ Gia cobanh, thời kì thoát trào tái lập nền quân chủ

  * Ý nghĩa:

  – Hà Lan: là cuộc CMTS đầu tiên, mở ra thời đại mới bùng nổ các cuộc CMTS, nhưng với sự thành công cũng đem lại nhiều hạn chế, Hà Lan trở nên hùng mạnh và lại tiếp tục chính sách xâm lược

  – Anh: Mở ra thời kỳ quá độ từ phong kiến sang tư bản chủ nghĩa

  – Bắc Mĩ: thúc đẩy cuộc đấu tranh chống phong kiến châu âu và phong trào giành độc lập ở Mĩlanh

  – Pháp: là Cuộc CMTS triệt để nhất, mở ra thời đại thắng lợi, củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi toàn thế giới 

  Nhớ vote 5* và ctlhn nha

  0
  2021-09-15T10:39:31+00:00

  * Giống:
  – Đều là các cuộc Cách mạng tư sản, do giai cấp tư sản lãnh đạo, nhằm lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời, mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển
  – Động lực chủ yếu là quần chúng nhân dân
  – Tất cả đều giành được thắng lợi, cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới
  * Khác
  * Nhiệm vụ
  – Hà Lan :Chống chế độ phong kiến Tây Ban Nha -> mở đường CNTB phát triển
  – Anh: Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế
  – Bắc mĩ lần 1 : Lật đổ nền thống trị thực dân Anh
  – Pháp: xoá bỏ chế độ chuyên chế
  * Hình thức:
  – Hà Lan: Cách mạng giải phóng dân tộc
  – Anh: nội chiến
  – Bắc mĩ: giải phóng dân tộc, giành độc lập thuộc địa
  – Pháp: Nội chiến – Chiến tranh vệ quốc
  Xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )