So sánh giống nhau và khác nhau giữa các nước CMTB Anh Mĩ Pháp

Question

So sánh giống nhau và khác nhau giữa các nước CMTB Anh Mĩ Pháp

in progress 0
Samantha 4 tháng 2021-08-02T11:24:48+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:26:22+00:00

   Giống nhau: Đều là những cường quốc, chuyển từ chế độ tư bản => Đế quốc
  – Do sự phát triển cao, nên nhu cầu về thị trường, nguyên liệu => Tăng cường xâm chiếm thuộc địa
  Khác nhau
  – Anh: Chủ nghĩa đế quốc thực dân, có nhiều thuộc địa, nhưng vị trí cường quốc công nghiệp đã sụt giảm
  – Pháp: Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi, chuyển từ 1 nước đứng thứ 2 về Công nghiệp, dần chuyển thành cho vay, xuất khẩu tư bản
  – Đức: Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến, mức độ sản lượng công nghiệp tăng cao, nhưng lại quá ít thuộc địa => hung hăng nhất
  – Mĩ: là CNĐQ các tơ rốt nhưng giống Đức ít thuộc địa, có trình độ kĩ thuật công nghiệp cao

  chúc bạn học tốt xin ctlhn ạ

  @cheese

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )