So sánh giùm mình nhé $\sqrt[]{}$ $5^{}$ – $\sqrt[]{}$ $\frac{5}{2}$ và 0

Question

So sánh giùm mình nhé
$\sqrt[]{}$ $5^{}$ – $\sqrt[]{}$ $\frac{5}{2}$ và 0

in progress 0
Eva 5 tháng 2021-07-16T06:55:50+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T06:57:14+00:00

  Đáp án:

  `sqrt{5}-sqrt{5/2}>0`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:
  `sqrt{5}=sqrt{10/2}`
  Vì `10/2>5/2`
  `=>sqrt{10/2}>sqrt{5/2}`
  `=>sqrt{5}>sqrt{5/2}`
  `=>sqrt{5}-sqrt{5/2}>0`
  Vậy `sqrt{5}-sqrt{5/2}>0`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )