So sánh hai 2 bộ máy nhà nước thời Trần và thời Lý với nhau.Em hãy giải thích tại sao?Vua Lê Thánh Tông lại bãi bỏ vị trí quan trọng trong triều đình

Question

So sánh hai 2 bộ máy nhà nước thời Trần và thời Lý với nhau.Em hãy giải thích tại sao?Vua Lê Thánh Tông lại bãi bỏ vị trí quan trọng trong triều đình để trực tiếp nắm quyền?
mình sẽ cho câu tlhn và vote 5* cho ai đúng, mình đang cần gấp.

in progress 0
Nevaeh 53 phút 2021-10-12T02:16:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T02:18:15+00:00

       nhà lý 

  VUA -> Đai Thần -> Quan Văn Quan Võ Địa phương Lộ -> Phủ -> Huyện -> Hương,Xã

    nhà trần

  Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền tập trung cao độ dựa trên nền tang quý tộc họ Trần.

     + Đứng đầu là vua, nắm mọi quyền hành.

     + Thực hiện chế độ Thái thượng hoàng, cùng vua (con) cai quản đất nước.

     + Các chức đại thần văn, võ phần lớn do người họ Trần nắm giữ.

     + Cả nước chia làm 12 lộ, dưới lộ là phủ, châu, huyện, xã.

  0
  2021-10-12T02:18:45+00:00

  giống: giúp việc cho vua là quan đại thần, quan văn và quan võ

  Bộ máy nhà nước tổ chức theo chế độ quân chủ do vua đứng đầu

  khác:

    Thời lý : đất nước chia làm 24 lộ

                 không thực hiện chế độ thái thượng hoàng

                 không có các chức quan như thái y viện, hà đê sứ, đồn điền xứ, khuyến nông xứ,…

    Thời trần:  chia làm 12 lộ

                     thức hiện chế độ thái thượng hoàng

                     đặt thêm một số chức quan như thái y viện, hà đê sứ, đòn điền xứ, khuyến nông xứ,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )