So sánh hai cân bậc hai So sánh 2√31 với 10

Question

So sánh hai cân bậc hai
So sánh 2√31 với 10

in progress 0
Eliza 5 giờ 2021-09-12T23:26:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:27:07+00:00

  2√31 = √4 . √31 = √4.31 = √124

  10 = √100

  Mà 124 > 100

  ⇒ √124 > √100

  ⇒ 2√31 > 10

   

  0
  2021-09-12T23:27:21+00:00

  Ta có: $10 = 2.5 = 2.\sqrt{25}$

  Do $\sqrt{31} > \sqrt{25}$

  Nên $2.\sqrt{31} > 2.\sqrt{25}$

  Hay $2.\sqrt{31} > 10$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )