So sánh hai hữu tỉ -15/7và-47/213 Giúp em với anh chị ơi

Question

So sánh hai hữu tỉ
-15/7và-47/213
Giúp em với anh chị ơi

in progress 0
Lydia 6 ngày 2021-09-08T15:44:11+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T15:45:32+00:00

  `text(Ta có : )(-15)/7<-1`

  `text(và )(-47)/213> -1`

  `=>(-15)/7<-1<(-47)/213`

  `=>(-15)/7<(-47)/213`

  0
  2021-09-08T15:45:48+00:00

  Đáp án:

  ->-15/7<-47/213

  Giải thích các bước giải:

  -15/7>-2

  -47/213>-1

  vì -2<-1

  ->-15/7<-47/213

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )