So sánh hai số A=10⁵+4/10⁵-1 và B=10⁵+3/10⁵-2

Question

So sánh hai số A=10⁵+4/10⁵-1 và B=10⁵+3/10⁵-2

in progress 0
Charlie 3 tuần 2021-11-25T00:29:58+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T00:30:58+00:00

  Vì 10^5=10^5

      10^5-1>10^5-2

      10^5+4/10^5-1>10^5+3/10^5-2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )