So sánh hiện tượng của một mầm khoai đặt trong tối và một mầm khoai đặt ngoài ánh sáng trong 1 tuần

Question

So sánh hiện tượng của một mầm khoai đặt trong tối và một mầm khoai đặt ngoài ánh sáng trong 1 tuần

in progress 0
Parker 4 tháng 2021-08-16T17:36:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T17:37:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải màu sắc của mầm khoai lang để ngoài ánh sáng xanh hơn vì tác động môi trường khác đến cơ thể sinh vật

  0
  2021-08-16T17:37:52+00:00

  $*Hình$ $1$: $Trong$ $bóng$ $tối$

  $*Hình$ $2:$ $Ngoài$ $ánh$ $sáng$

  $So$ $sánh:$

  Màu sắc mầm của khoai để ngoài ánh sáng xanh hơn so với màu của mầm khoai đặt trong bóng tối, do sự tác động của môi trường khác nhau đến cơ thể sinh vật.

  $Chúc$ $Bạn$ $Học$ $Tốt$:3

  so-sanh-hien-tuong-cua-mot-mam-khoai-dat-trong-toi-va-mot-mam-khoai-dat-ngoai-anh-sang-trong-1-t

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )