So sánh hình thức sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính để chứng minh xu hướng tiến hoá về sinh sản là từ chưa có sự phân hóa đến phân hóa phức tạp.c

Question

So sánh hình thức sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính để chứng minh xu hướng tiến hoá về sinh sản là từ chưa có sự phân hóa đến phân hóa phức tạp.cho ví dụ minh họa Hứa sẽ vote đầy đủ , giúp vs ạ mai thi hok kì r cô bảo chắc chắn sẽ có câu này ????????????????

in progress 0
Natalia 2 giờ 2021-09-29T02:30:47+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T02:32:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  so-sanh-hinh-thuc-sinh-san-vo-tinh-voi-sinh-san-huu-tinh-de-chung-minh-u-huong-tien-hoa-ve-sinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )