so sánh kết quả lai phân tích F1 trong hai trường hợp di truyền độc lập và di truyền liên kết.nêu ý nghĩa của đi truyền liên kết trong chọn giống

Question

so sánh kết quả lai phân tích F1 trong hai trường hợp di truyền độc lập và di truyền liên kết.nêu ý nghĩa của đi truyền liên kết trong chọn giống

in progress 0
Adalynn 4 tuần 2021-08-17T07:11:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T07:12:47+00:00

  Đáp án:

  2 pic đều đúng nha

   

  so-sanh-ket-qua-lai-phan-tich-f1-trong-hai-truong-hop-di-truyen-doc-lap-va-di-truyen-lien-ket-ne

  0
  2021-08-17T07:13:01+00:00

  Đáp án:

  *》So sánh kết quả lai phân tích trong hai trường hợp di truyền liên kết và phân li độc lập:

  -Giống nhau:

  +$F1$ đều dị hợp 2 cặp gen.

  +Khi lai phân tích $F1$ thì con lai $F_{B}$ đều có sự phân tính về kiểu hình.

  -Khác nhau:

  -Di truyền phân li độc lập:

  $+F1$ là $AaBb$ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau là: $AB:Ab:aB:ab$

  +Số loại kiểu hình ở $F_{B}:4$ loại.

  +$F_{B}$ có 4 kiểu hình với tỉ lệ $1:1:1:1$

  -Di truyền liên kết:

  +F1 là $\frac{BV}{bv}$ tạo 2 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau là:BVbv

  +Số loại kiểu gen ở $F_{B}$:2 loại.

  +$F_{B}$ có 2 kiểu hình với tỉ lệ $1:1$

  *》Ý nghĩa của di truyền liên kết trong chọn giống: Trong chọn giống người ta có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn đi kèm với nhau.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )