so sánh khu công nghiệp tập trung và trung tâm công nghiệp

Question

so sánh khu công nghiệp tập trung và trung tâm công nghiệp

in progress 0
Margaret 4 ngày 2021-09-06T07:42:41+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T07:44:30+00:00

  *Khu công nghiệp tập trung:                                     

  -có ranh giới rõ ràng,vị trí thuận lợi                           

  -Tập trung nhiều xí nghiệp với khả năng                  

  -Mục đích là tiêu dùng trong nước đồng                

  thời xuất khẩu

  -Có xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất công            

  nghiệp 

  *Trung tâm công nghiệp:

  -Gắn với đô thị vừa và lớn,vị trí địa lí thuận lợi

   -Tập trung khu công nghiệp,điểm công nghiệp  nhiều xí nghiệp có mối liên hệ về sx,công nghệ,kĩthuật  

  -có các xí nghiệp nòng cốt

    -có các xí nghiệp bổ trợ và phục vụ

  0
  2021-09-06T07:44:35+00:00

  *Điểm công nghiệp:

  _Đặc điểm:

  +Có ranh giới rõ ràng.

  +Không có dân cư sinh sống.

  _Quy mô:

  +Nhỏ. Từ 50ha trở xuống.

  *Trung tâm công nghiệp:

  _Đặc điểm:

  +Không có ranh giới rõ ràng.

  +Có dân cư sinh sống.

  _Quy mô:

  +Lớn. Khoảng vài trăm ha trở lên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )